Wurmbrand Roman

Richard Wurmbrand - Nebunia Dragostei

"Mai presus de toate, să aveţi o dragoste fierbinte unii pentru alţii, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate." 1 Petru 4:8

"DRAGOSTEA este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate: dragostea nu pizmuieşte; dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândeşte la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr, acoperă totul, crede totul, nădăjduieşte totul, suferă totul. " Amin. 1 Corinteni 13:4-7


Partea 1
Partea 2
Partea 3
Partea 4
Partea 5
Partea 6


 Back