KARIZMATIKUS


Az itt közölt írások bibliahű keresztyének összeállítása, hogy segítse a hívőket napjaink zavaros lelki-szellemi áramlatait felismerni és az idevonatkozó egészséges bibliai tanítást megismerni. Kiadványainkból felvilágosítást kapnak napjaink néhány zavaros és nyugtalanító jelenségéről, kiemelten a pünkösdi és a karizmatikus mozgalom tanítását és gyakorlatát illetően.

Az itt közreadott írások, valamint az MP3-felvételek Rudolf Ebertshauser előadásaiból állították össze. A német szerző mint a Biblia tanítója – korábban maga is néhány éven át a pünkösdi-karizmatikus mozgalom aktivistája volt –, német nyelven számos biblikusan megalapozott írást jelentetett meg az említett mozgalommal kapcsolatban.

Német írásai és előadásai az internetben ezen az oldalon találhatók: www.das-wort-der-wahrheit.de

Időközben írásait más nyelvre is lefordították. Ezekhez a többnyelvű internetoldalunkon sok keresztyén hozzáférhet a világ minden táján. Amennyiben valaki egy bizonyos nyelvet keres, kattintson a megfelelő szimbolumra, s akkor hozzájut az a keresett nyelven megjelentetett kiadványokhoz.

Amennyiben a kedves Olvasónak módjában állna német nyelvből valamilyen más nyelvre ezeket az írásokat jól és megbízhatóan lefordítani, forduljon közvetlen a szerzőhöz:
Rudolf Ebertshauser (címe az impresszumban megtalálható).

Az internetnek a szerzőnek itt közreadott szövegeit szabadon és költségmentesen bárki kimásolhatja, továbbadás céljából sokszorosíthatja, feltéve, hogy azok tartalmát teljes egészében és megbízható módon tolmácsolja, valamint pontosan közli a szerző nevét és a forrást
(link).

Ez az engedély csak akkor érvényes, ha az itt közölt írásokat ingyen, vagy csak a sokszorosítás önköltségi árán adja tovább. Mindennemű kereskedelmi felhasználásuk csakis a szerzővel való előzetes szerződéskötés után lehetséges.

Kiadványok Jézus Krisztus Gyülekezete számára az utolsó időben:RUDOLF EBERTSHAUSER
A KARIZMATIKUS MOZGALOM AZ UTOLSÓ IDŐK ÉBREDÉSE VAGY AZ UTOLSÓ IDŐK MEGTÉVESZTÉSE?


RUDOLF EBERTSHAUSER
A karizmatikus ún. „szellem-(vagy lélek)keresztség” volna a teljhatalom és a szellemi erő kulcsa?


RUDOLF EBERTSHAUSER
A karizmatikus „nyelveken szólás” és a bibliai nyelvek ajándéka


RUDOLF EBERTSHAUSER
A hűséges Krisztus-követés és a karizmatikus tévelygés


RUDOLF EBERTSHAUSER
A „Céltudatos élet” és a „Willow-Creek”-hullám: gyülekezetnövekedés vagy a gyülekezet félrevezetése?


Special Thanks to end-time-church.net

Vissza